De feestregels!

 

Bij het begin van het feest:

Oorzaak van dit feest is het bruidspaar, de gevolgen zijn voor uzelf...

 • Het feest begint bij het begin en het einde is zoek
 • Wie slecht gehumeurd hier binnenhuppelt, wordt opgevrolijkt of eruit geknuppeld
 • Ieder zorgt voor een goed humeur
 • Zuurpruimen dienen hun pruimen direct in te leveren bij de ingang
 • Alle gekheid is toegestaan, aan ieders verstand wordt toch al getwijfeld
 • Er worden geen bloemen naar het bruidspaar gegooid, als de vaas er nog aan zit
 • Personen die rap op hun tenen getrapt zijn, worden verzocht schoenen met stalen tippen te dragen

 

Drinken:

 • Aan allen wordt gevraagd niet harder te slurpen aan zijn glas, dan de muziek speelt!
 • Iedereen die niet meer zonder haperen kan zeggen "visser Frits vist frisse vissen" wordt als dronken beschouwd
 • Bij het verkeer van en naar de toiletten zal er geen controle plaatsvinden op het alcoholmisbruik,
 • wel zal ter plaatse een maximumsnelheid gelden van 50 kilometer per uur!
 • Het is ten strengste verboden het glas van uw buurman of buurvrouw te ledigen, zolang deze het zelf nog kan!
 • Wie een glas omgooit, ergens anders dan in zijn keelgat, maakt zich schuldig aan onnodig drankmisbruik
 • Als er drank over iemands broek of jurk valt, begin niet te jammeren of te schreeuwen, er is drank genoeg


Aan tafel:

 • Er mag aan tafel geen handel worden gedreven in verzekeringen, testamenten, hypotheken en vliegtuigonderdelen
 • Tevens is het verboden het gebit aan tafel uit te doen, daar dit aanleiding kan geven tot diefstal !
 • Ontdekkingsreizen onder de tafels zijn ten strengste verboden
 • Iedereen die iets wil doen, gelieve dit niet te laten en zij die iets willen laten, gelieve dit zachtjes te doen
 • Het is verboden de buik van de buurman of buurvrouw vast te houden tijdens het lachen
 • Bij elke mop, zelfs de meest onbenullige, moet er uitbundig gelachen worden
 • Lach zo hard als je maar wil, maar hou de stoel droog
 • Als dames het woord hebben, zwijgen de heren de omgekeerde situatie zal zich wel niet voordoen


Tijdens het feest:

 • Het is voor getrouwde mannen/vrouwen verboden te laten merken dat het huwelijk geen lolletje is,
 • dit om te voorkomen dat het feest voortijdig afgelopen is
 • Voor die gezichten welke niet in de vereiste plooi zijn, wordt het strijkijzer warm gehouden voor een feestlift !
 • Bij het zingen van feestliederen moet iedereen uit volle borst meezingen, ook zij die geen volle borst hebben
 • Bij het zingen gelieve de hakkelaars iets eerder te beginnen, zodat allen tegelijk eindigen
 • Dat u niet kan dansen, wil niet zeggen dat u aan de kant mag blijven zitten
 • De heren worden aangeraden om ook een keer met hun eigen vrouw te dansen,
 • dit kost slechts enkele minuten en voorkomt moeilijkheden
 • Het is verboden om eventuele hulpmiddelen zoals contactlenzen, brillen, kunstgebitten,
 • korsetten e.d. met elkaar te ruilen; iedereen feest met zijn eigen gereedschap
 • Als twee gasten tegelijk het woord willen, gaat de dunste voor. Dit om te voorkomen dat hij/zij zich onnodig dik maakt
 • Voor mensen die nergens om kunnen lachen hangen er spiegels bij de toiletten
 • Er wordt met de handen geklapt, niet met de kunstgebitten
 • Alle gasten worden verzocht na afloop van het feest zijn eigen man of vrouw mee te nemen en niet een ander er mee op te schepen
 • Het is de dames verboden, om via het draaien met hun ogen of andere signalen, hun mannen te dwingen naar huis te gaan!
 • Er wordt gevraagd aan de heren niet in de billen van de dames te knijpen, er komt genoeg vlees op tafel
 • Alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden op een volgend feest van uzelf!
 • Wie met iets leuks uit de hoek komt, hoeft niet bang te zijn er weer ingetrapt te worden.
 • Iedereen die iets wil doen, gelieve dit niet te laten en zij die iets willen laten, gelieve dit zachtjes te doen.
 • Gasten die een spreker of artiest uitlachen of uitfluiten, worden onmiddellijk op diens plaats gezet!


Na afloop van het feest:

 • Na afloop zijn er kruiwagens beschikbaar om de gasten naar huis te rijden
 • Wie in de zaal achterblijft, wordt de volgende dag per opbod verkocht, dit om onze onkosten te dekken
 • Bij het naar huis gaan, overtuigen een ieder zich of hij wel in bezit is van eigen jas, eigen verstand en eigen man/vrouw,
 • er zal geen gelegenheid tot ruilen zijn
 • Wie opmerkingen heeft over dit feest moet binnen 2 maanden een beter feest geven!
 • Het feest mag niet verlaten worden alvorens men iets in het gastenboek heeft geschreven
 • Wanneer bovenstaande regels in acht worden genomen zal het een geslaagd feest worden !!
 • Tenslotte , laat je niet verleiden. Glaasje op, laat je rijden.


Het bruidspaar is natuurlijk vrij van alle regels!!